Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.07.2022 10:28 (Üye) Soru : 2018 yılında babasının 400.000.TL ye almış olduğu 1 konut, babası 2020 yılında vefat etmiş, ve konut çocuklarına miras olarak kalmıştır. intikalleri 2020 yılında yapılmış ve bu konutu 1.000.000 tl ye satılmıştır. çocukların bu satılan konutla ilgili değer artışı, gelir vergisi hesaplaması gerekiyormıu? Teşekkür ederim.

Cevap : Verasetten intikal eden (ivazsız/ bedelsiz intikal) G.Menkullerin satışından elde edilen ve TUTARI NE OLUR İSE OLSUN karlar Gelir vergisine tabi değildir. (GVK Mük.Md.80/1) Değer Artışı Kazançları Mükerrer Madde 80 Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. 1. İVAZSIZ OLARAK İKTİSAP EDİLENLER ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri HARİÇ , menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.