Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.07.2022 10:54 (Üye) Soru : Sayın Yetkili 2021 yılı gelir vergisi beyannamemi 2022 Mart ayı içinde verdim. Daha önceki 2018 ve 2019 yılı beyanlarımda zarar sözkonusu olduğu için iade edilmesi gereken vergi alacağım doğdu.Ancak 2018 yılı zararımı 2019 yılı gelir vergisi beyannamemden geçmiş yıllar zararları bölümünde bildirmeyi sehven yapmamışım .Vergi dairesi şimdi ise 2021 yılı beyannamemi düzeltmemi e 2018 yılı zararını çıkarmamı istiyor. Ancak böyle olursa da Vergi dairesinden alacağımda düşüş söz konusu olacak . Vergi dairesi ile konuştuğumda da 2019 yılı düzeltme beyanında 2018 yılı zarar mahsubunu gösterecek şekilde yeniden düzeltme beyannamesi veremezsiniz denilmektedir. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekecektir ? Saygılarımla

Cevap : Geçmiş yıl / yıllar zararları; kar elde edilen yılda sırası ile indirilir. İzlenecek yol Düzeltme beyannamesi verilesi gerekir. VD nin düşüncesi doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.