Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.07.2022 11:53 (Üye) Soru : Merhabalar Şirket sermayesinin 100.000,00 TL’den 2.000.000,00 TL’ye artırılmasına ve şirket sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve işbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir. Yeni Şekli: Madde (6) Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 80.000 paya ayrılmış 2.000.000,00 TL den ibarettir.80.000 adet karşılığı 2.000.000,00 TL’sixxxxx tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1.900.000,00 TL’si nakden karşılanmıştır. Nakden artırılan sermaye en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.1. Yukarıda yazan karar örneğin de sermaye maddesin deki Bu defa artırılan sermayenin ile devam eden cümlede sermaye 1.900.000,00 tl mi yazılması gerekiyor yoksa 2.000.000,00 tl mi yazmamız gerekiyor şuan ki sermayemiz 100.000,00 tl sermayemizi 2.000.000,00 tl ye çıkarıyoruz 2. Sermayenin ödendiğine ait muhasebeci raporunda Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterler bilgisi ve yevmi tarihi yevmiye numarasına ulaşamıyoruz firma 2011 kuruluşlu başka bir muhasebeciden dosyası biz geldiği için geçmiş yılları yok nasıl bir yol izlememiz gerekir Teşekkürler

Cevap : 1)- 2.000.000,00 TL yazılması gerekir 2-)-TTK na göre zaman aşımı süresi 10 yıldır. 2012 yılından sonra sermaye artırımı olmuş ise bu döenme ait defterlerin bulunması gerkir. Rapordaki ilgili alana ; 2012 yılı ve öncesinde artırım yapılmış ise ,artırımın yapıldığı kararının yayımlandığı Ticaret sicil Gazetesi sayı ve tarihinin yazılması yertelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.