Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.07.2022 17:07 (Üye) Soru : Öncelikle kolay gelsin iyi çalışmalar. Türkiye'de 6 aydan az bulunan yabancı uyruklu kişilere polikliniklerde verilen teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde kdv % kaç uygulanmalıdır ? Kdv istisnası var mıdır ? var ise şartları nelerdir?

Cevap : 7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 13. Maddesine (l) bendi eklenmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu GERÇEK KİŞİLERE, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen; - koruyucu hekimlik, – teşhis, – tedavi – rehabilitasyon hizmetleri 01.06.2018 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir. Diğer taraftan yukarıda sayılan hizmetlerle birlikte yabancı uyruklulara sağlanan konaklama, ulaşım, yemek gibi diğer her türlü teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil edilmeyecektir. 19 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine II-B.16. numaralı “Yabacılara Verilen Sağlık Hizmetleri İstisnası” başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.İSTİSNA ŞARTLARI İÇİN TEBLİĞİ İNCELEYİNİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.