Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.07.2022 11:36 (Üye) Soru : Merhaba, Bir A.Ş.’nin 2021 yılı Hizmet ihracatından sağladığı 400.000 TL gelirin %50’sini, Diğer hizmetlere ilişkin indirim kapsamında (KVK Mad. 10/1-ğ) Electrical Engineering & Design 200.000 TL olarak KV. Matrahından indirmiştir. Aynı indirim, Kar Dağıtımı GV stopajında da dikkate alınacak mı? Saygılarımla.

Cevap : Kar dağıtımında istisna uygulanmaz. İstisna sadece KV içindir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.