Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.07.2022 12:58 (Üye) Soru : İyi Günler 23 Temmuzdaki Vuk 540 nolu tebliğde Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.Diyor Buradan anladığım yabancılardan nakit tahsilat yaptığımda bunu bankaya götürüp onun adına paramı yatıracağım

Cevap : Alınan döviz ertesi gün bozdurulması gerekir. Alıcı adına bankaya yatırılmaz.Konu ile ilgili olarak web sayfamızdaki açıklamaı inceleyiniz.Mevzuatdaki değişiklkler günlük olarak Web sayfamızda açıklanmaktadır. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3440/Mevzuat-Dosya/25072022-vuk-540-gn-tb.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.