Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.07.2022 16:04 (Üye) Soru : Serbest meslek erbabı defter beyan sistemine kayıtlı aracına 2 adet KDV dahil 5.500.-TL.bedel ile lastik alıyor.Bu lastik bedellerini %50 oranında amortismana tabi tutmak için 1-a)ayrı bir satırda (yeni demirbaş kodu) ile mi defter beyan sisteminde amortismana tabi tutacak. b-) yoksa lastikleri takmış olduğu aracın (taşıtın demirbaş koduna ek giriş yapıp) maliyetine mi ekleyecek ve aracın maliyetini yükseltecek (ki bunu yaparsa %50 oranında amortisman ayıramaz)sistem buna müsaade etmiyor araç bedelinin tabi olduğu %20 oranında amortisman ayırmak zorunda kalır. 2-) Bu lastikleri takmış olduğu ARACI SATARKEN defter beyan sisteminde lastikleri ayrı yeni bir demirbaş kodu ile ayrı bir satır açıp %50 amortisman ayırdı ise Araç satış faturasında lastik satışını da araç bedelinin dışında lastik bedeli diye ayrı bir şekilde mi gösterecek yoksa normal araç satış faturasını sadece araç bedeli olarak kesip lastiklerinde defter beyan sisteminden bu faturaya dayanarak satış kaydını mı işleyecek.

Cevap : 1-Lastikler ayrı olarak DBS kayıt edilir ve amortisman uygulanır. 2-Taşıt satılması halinde Lastikler taşıt bedelinin içinde hesaplanır.Ayrıca Faturada yer almaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.