Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.07.2022 12:23 (Üye) Soru : Üretim tesislerimizle ilgili sanayi sicil belgesine istinaden "KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah" dan yaralanmaktayız. Yeni kurulan bir tesisimiz için süresi içerisinde (üretime başladıktan sonra 60 gün içerisinde) sanayi sicil belgesi başvurusu yapılmış olup, henüz sanayi sicil belgesi çıkmamıştır. Temmuz ayında alınabilecektir. Haziran ayındaki ilgili tesisin üretim faaliyetinden elde ettiği kazancı "KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah" ından hariç tutup geçici vergi hesapladık. Temmuz ayında sanayi sicil belgesi aldıktan sonra 3.dönem geçici vergide ilgili tesisin haziran ayı kazancını dahil edecekmiyiz. Yoksa o dönemde sanayi sicil belgesi olmadığı için haziran kazancını hariç mi tutacagız.

Cevap : Geçici vergi uygulaması için Kazanç tespiti aylık yapılamaz. 3 aylık olarak kar zarar tespiti yapılır. Sanayi sicil belgesi olmayan dönemler için indirimli KV ödenemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.