Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.07.2022 14:56 (Üye) Soru : Selamlar Üstatlarım 28.07.2022 tarihinde resmi gazetede kur korumalı mevduat ile ilgili bir yazı yayınlandı. İşletmelerin bilançolarında 30.06.2022 tarihinde bulunan dövizlerin tl mevduata dönüşümünün yapıldığı takdirde dönem sonu tahakkuk edenler de dahil olmak üzere vergiden müstesna edilmiştir. Bu yazıyı okudum ama ben belki de anlayamamış olabilirim. Şimdi mükellef 30 06 2022 tarihinde bilançosunda görünen dövizini kur korumalı mevduat hesabına geçirdiği takdirde 17.08.2022 tarihine kadar verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinde bu banka hesabına kur değerlemesi yapılacak mıdır.

Cevap : Kur değerlemesi mutlaka yapılacak Vade sonunda elde edilen kur farkı ve faiz gelirleri KVK geçici 14. maddeye göre geçici vergi matrahından istisna edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.