Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.08.2022 09:41 (Üye) Soru : Merhaba , 289 sayılı gençlik ve spor genel müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun kapsamında yapılan harcamalarının amatör spor dalları için tamamı kurumlar vergisi kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Buradaki sorum bu yapılan harcama direkt olarak amatör sporcuya gönderildiğinde gider yazılabiliyor mu banka dekontu ile ve gönderilen tutarda bir kısıtlama varmıdır ? 100 bin tl masrafları için göndersek amatör sporcuya tamamını gider olarak yazabiliyor muyuz. ?

Cevap : Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır. Amatör klüpler için miktar sınırlaması yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.