Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.08.2022 12:14 (Üye) Soru : e-irsaliye kapsamına giren bir mükellefimiz proje bazlı güvenlik ve yangın alarm sistemlerini anahtar teslim işi yapmaktadır. Proje bazen 4-5 sürmekte olup aynı proje için 30-40 tane irsaliye ile mal sevkiyatı olmakta ancak bu malların bir kısmı kullanılıp bir kısmı kullanılmadığı için depomuza iade olmakta günün sonunda tek bir hakediş faturası düzenlenmektedir. firmamızın bu projeleri için düzenleyeceği e -irsaliyeler için nasıl bir yol izlemeliyiz? Taşıma irsaliyesi olarak mı? düşünmeliyiz? yoksa irsaliye altına düşülecek bir not ile mi ilerlemeliyiz? Çıkan tebliğde bu sorunumuz ile ilgili bir örnek açıklamaya rastlayamadık. Desteğinizi rica ederiz.

Cevap : Taşıma irsaliyesi düzenlenmez. Taşıma irsaliyesini Nakliyeceiler düzenler izlenecek özel bir durum yok. İrsaliye üzerine yazılacak not ile işlem yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.