Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.08.2022 21:46 (Üye) Soru : Değerli üstadım. Bir Limited şirketine İran uyruklu vatandaş ortak oldu. Tek pay sahibi oldu. şirketin sermayesi 2022 de ( yasal 24 ay içinde ödendi) çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bizden 2021 yılı bilanço ve gelir tablosunu istiyor ve orada sermaye ödenmediği için başvuruyu red ediyor. Bunu dilekçeler yazarak açıklıyoruz. dekontları da gönderiyoruz ( sermaye taahüdünün yerine getirildiği ) ama bir türlü anlamıyorlar. ne yapmamız gerek . derdimizi anlatamıyoruz. firmanın sermayesi 2022 de ödendi . 2021 de yeni kurulmuştu. bunu anlatamıyoruz.

Cevap : SEmayenin odendigine dair SMMM raporu ve ekine de Sermaye Taahhüt Borçlarında Ödeme Süresi Anonim şirketlerde, nakden taahhüt edilen payların en az yüzde 25'inin tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekiyor (TTK. Mad. 344) yazisi bulunan dilekceyi veriniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.