Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.08.2022 10:41 (Üye) Soru : Asgari Ücretle çalışan kişinin yeni asgari ücretli çalışanın kümülatif vergi matrahı 32.000,- TL'yi aştığında aşan kısmını %20'ye mi tabi tutacağız... Bu durumda neti 5.500,-TL'nin altına inecektir. Halbuki asgari ücret net 5.500,- TL/Ay olacaksa bu durumu nasıl izah ederiz... Saygılar.

Cevap : İzah vergi dilimlerinde. Dilim arttıkça asgari ücret düşecek.AGİ Kalktığı için yapılacak bir işlem yok.Ancak Maliye bir düzenleme yapar ise üyelere duyuru yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.