Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.08.2022 13:30 (Üye) Soru : Sayın Danışman;Defterini tutmakta olduğum gıda sektöründeki Limited şirket Bir at alarak Faturasının bedelini ve KDV sini Muhasebe kayıtlarına işlenmesini ve bunun bakım giderlerinin şirketin gider kayıtlarına işlenmesini talep etmektedir.Asıl işi yanında bu at ile binicilik hizmeti vereceğini beyan etmektedir.T.T.K., K.V.K. ve KDV kanunu yönünden bu işlemlerin yapılması uygun ise AT Bilançoda hangi hesapta gösterilecektir. Saygılarımla. .

Cevap : Deftere AT demirbaş olarak kayıt edilir. KDV indirilir. Giderleri deftere yazılır. Binicilik faaliyetinden elde edilen gelir için fatura düzenlenir % 18 KDV hesaplanır. Hasılat deftere gelir yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.