Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.08.2022 16:18 (Üye) Soru : hracat işi yapan müşterim .almış olduğu ürünleri alıp ihraç etmektedir.bu ürünler ve ödemeler dolar olarak gerçekleşmektedir. satıcı firma aleyhimize oluşan kur farkından dolayı Kur farkı faturası kesmiştir. Bu faturayı 656 hesabına aldım doğru mudur? Ayrıca bu faturaya karşılık finasmna gideri kısıtlamasına tabi midir.? teşekkür ederim.Kolay gelsin.

Cevap : 656 hesap kullanılır ve bunun için finansman gider kıstlaması hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.