Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2022 14:30 (Üye) Soru : Merhaba, 1-E-defterlerde ETTN zorunluluğu ne zaman başladı. 2015 ve 2016 yılı defterlerinin üzerinde ETTN alanının karşılığı boş görünüyor. 2-Kağıt ortamındaki Yevmiye defterlerinin kapanış tarihi şu durumda takip eden dönemin 6.ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Envanter defteri ve Kebir defterinin kapanış tasdiki zorunlu değil., Fakat bir kaç yıl önce envanter defterinin de kapanışı zorunluydu sanırım. 2010-2014 yılı arasında defterlerde kapanış tasdik zorunluğu durumlarını nasıl bulabilirim. Bir inceleme kapsamında bu bilgiler gerektiği için yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap : ETTN konusunda bilgimiz yok. Envanter defterinin kapanış onayı Yeni TTK ile kaldırılmıştır. 2010 ve öncesi yıllarda envanter defterleri mart ayında tasdik ettirilirdi. Yeni TTK ile sadece(01/07/2012 den itibaren) A.Ş karar defteri ve Yevmiye defterinin kapanış onayı zorunludur. Karar defteri Ocak sonuna kadar yevmiye defteri ise Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.