Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.08.2022 12:20 (Üye) Soru : Değerli ustadim.Mükellefim A.ş'nin şirket ortağı,Mühendis olarak Almanya'da 7 sene çalışmış.Yurtdisi çalışma süresi için prim borçlanması yapmak istiyor.Kendisi Bagkurlu.Yurtdisi dışı borçlanmasının emekliliğe etkisi nedir ve başvuru süreci nasıl işlemektedir.Soruyu yanlışlıkla vergi birimine sorduğum için aynı soruyu yeniden doğru danışma birimine yani size sordum.saygilar....

Cevap : Sözleşmelerde hizmetler esas alınır ve buna göre işlem yapılır. Sözleşmelerin dışında bir de 3201 sayılı “Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlanması Kanunu” vardır. Bu Kanun yurtdışında bulunan Türklerin; yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri, bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, primlerini ödeyerek borçlanma imkanı tanıyor. Yani bu sürelere karşılık gelen prim ödemesi yapılınca Türkiye’de o dönemler sigortalı hizmet olarak kabul ediliyor. Ayrıca artık Yurtdışında geçen borçlanma süreleri %45 üzerinden hesaplanıp Bağ-Kur’a sayılıyor. Türkiye’nin, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu 23 ülkenin tamamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri yer almaktadır. Dolayısıyla bu ülkelerin tamamında çalışan vatandaşlarımızın emeklilik hakları bir güvence altına alınmış olup her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesinde şu kurallara riayet edilmektedir. 1- Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülke mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı bir sigortalılık süresinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı ise bu mevzuatı uygulayan ülke sosyal güvenlik kurumu diğer ülke mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak kaydı ile kendi mevzuatına göre geçmiş süre gibi değerlendirir. Sigortalının bu uygulama sonrası sigorta yardımına hak kazanamadığı durumlarda taraflar, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulundukları üçüncü bir ülkedeki sigortalılık sürelerini de, aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirirler. Örneğin; Türkiye ile Almanya arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmasa Türkiye’de 3 bin 400 gün, Almanya’da 5 bin gün sigortalı çalışması bulunan Türk vatandaşına aylık bağlanamaz. Ancak, Türkiye ile Almanya arasında yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi gereği, sigortalı Türkiye’de emeklilik için aranan yaş koşulunu sağlamış ise prim gün sayısı 3400+5000=8400 gün olarak dikkate alınır ve sigortalıya 8 bin 400 gün üzerinden hesaplanan maaş Türkiye prim gün sayısının toplam prim gün sayısına oranlanmasıyla ödenir. Yapılan hesaplama sonucu 8 bin 400 gün karşılığı maaş 1500 TL olarak hesaplanmış ise sigortalıya SGK tarafından ödenecek maaş 1500x3400/8400=607 TL olacaktır. Aynı sigortalının 2 sene sonra Almanya sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olma hakkını kazanacağı ve sigortalıya 8 bin 400 gün karşılığı olarak 600 euro maaş hesaplanacağını varsaydığımızda Almanya sosyal güvenlik kurumu (Rant sigortası) tarafından ödenecek maaş 600x5000/8400=357 euro olacaktır. Dolayısıyla sigortalı her iki ülkeden prim gün sayısına tekabül eden oranda iki kısmi maaş yani bir tam maaş alacak sonuç olarak ta sosyal güvence açısından hiçbir hak kaybı yaşamamış olacaktır. 2- Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülke mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır. Diğer bir ifade ile sigortalının ilk defa Türkiye’de sigortalı olması halinde, sözleşme yapılan ülke açısından sigorta başlangıcı Türkiye’deki sigortalılık başlangıcı olduğu gibi tersi biçimde ilk defa sigorta başlangıcı sözleşme yapılan ülkede geçmiş ise Türkiye açısından da sigorta başlangıcı ilgili ülkedeki başlangıç kabul edilir. Örneğin; İlk defa 1.1.1980 tarihinde Almanya’da sigortalı olan 1.1.1960 doğumlu erkek Türk vatandaşı daha sonra 1990 yılında Türkiye’ye dönmüş ve 10.1.1990 tarihinden itibaren SSK sigortalısı olmuş ise SGK’dan emeklilik açısından sigorta başlangıcı 1.1.1980 tarihi olarak değerlendirilerek kişinin emekli olması için 25 yıl sigorta, 5 bin gün prim ödeme ve 45 yaşını tamamlamış olması yeterli görülür. İlgili sigortalının Almanya’daki prim gün sayısı 2 bin gün, Türkiye’deki prim gün sayısı ise 6 bin olmak üzere toplamda 8 bin gün ise sigortalıya 25 yıl sigorta, 5 bin gün prim ödeme ve 45 yaşını tamamladı diye 6 bin gün üzerinden tam emekli maaşı bağlanmaz. Sigortalı sözleşme gereği her iki ülkede geçen çalışmalarla emekli maaşı talebinde bulunursa yani sözleşme aylığı isterse bu kez SGK tarafından 25 yıl sigorta, 5 bin gün prim ödeme ve 45 yaş şartına bağlı olarak 2000+6000=8000 gün üzerinden emeklilik maaşı hesaplanıp hesaplanmış maaş 6000/8000 oranı üzerinden ödenir. Sigortalı sözleşme aylığı yerine tam aylık talebinde bulunacak ise bu kez ya 10.1.1990 sigorta başlangıcıyla 25 yıl sigorta, 5 bin 525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartını sağlamayı bekleyecek ya da emekli olmasına yetecek kadar yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle emekli olacaktır. Yani bu durumda sigortalının 1 yıl yurt dışı borçlanması durumunda, Türkiye sigorta başlangıcı 10.1.1989 tarihine gelecek emeklilik şartları için 25 yıl sigorta, 5 bin 450 gün prim ödeme ve 51 yaş koşulu gerçekleşmiş olduğundan 6 bin 360 gün üzerinden emekli maaşı bağlanacaktır. Sigortalının Almanya’da emekli olması için aranan yaş şartını sağlaması halinde de Alman sosyal güvenlik kurumu toplam gün sayısı üzerinden maaş hesaplayıp Alman sosyal güvenlik kurumuna ödenen prim gün sayısına oranlı olarak kısmi bir maaş ödemesi yapacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.