Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.08.2022 10:44 (Üye) Soru : Merhaba, Büromda çalışan için düzenlenen masraf formlarında, çalışanıma ait aracına ait akaryakıt giderleri gider kısıtlamasına (%70 Gider - %30 KKEG) tabi midir. ? Ayrıca masraf listesini form bazında gider olarak (Örneğin :Seyahat veya ulaşım gideri) olarak tek kayıt olarak Defter Beyan sistemine girmemizde sakınca var mıdır?

Cevap : Çalışana ait olan taşıtın masrafları hiçbir şekilde giderleştirilmez. Meslek mesubunun kendisine ait binek otonun gideri için % 70 % 30 kuralı uygulanır. Masraf formu diye belge türü yoktur. Giderler VUK hükümlerine göre düzenlenen belgere göre kayıtlara alınır.Her belge tek tek kayıt edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.