Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.08.2022 11:38 (Üye) Soru : Ana faaliyet konusu müteahhitlik ve ikinci el oto alım satımı olan mükellefimiz bina yapmak için vergi mükellefi olmayan şahıstan Mayıs 2022 tarihinde arsa satın almıştır. Fakat bu arsayı şu an satmak istemektedir. Arsada herhangi bir işlem yapılmamıştır. Arsalarda KDV oranı şu an % 8. Faturada alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark için mi % 8 KDV kesilmeli yoksa tamamı için mi? Bu konuyla alakalı özellikli başka bir durum var mıdır? Teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap : 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi)) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Faaliyet konusuiçinde Gayrimenkul alım satımı ise özel matrah uygulaması yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.