Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.08.2022 16:56 (Üye) Soru : %48 engelilik indirim olan biri işyeri açtığında herhangi bir vergi indirimi , muafiyet varmı dır ?

Cevap : Ticari kazanç erbapları engelli indiriminden yararlanamaz.. Engelli indirimi sadece Ücretliler ve Serbest meslek erbaplarının gelir vergisi matrahına esas kazançlarına,GVK 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.