Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2022 14:24 (Üye) Soru : Üstadım Selamlar yurdışında şube açacağız.Hangi işlemleri yapmalıyız. Yardımınızı rica ederim

Cevap : Yurtdışında iş yeri açmak için bulunulan ülkede işyeri açma şartlarını taşımak gerekmektedir. Örn: Almanya Yurtdışı sermaye şirketinin şube müracaatı özellikle §§ 13 d – 13 g HGB’de düzenlenmiştir. Aşağıda, bir Avrupa Birliği üyesi ülkesinin limited şirketinin şube kuruluşunda hangi talepleri dikkate alması gerektiği örnek şekilde sunulur: 3.1 Müracaat § Müracaat, şubenin kurulacağı şehirdeki mahkemede gerçekleşir. § Müracaat Alman dilinde ve resmi tasdikli şekilde yapılır. Tüm belgeler imzalı ya da resmi tasdikli şekilde sunulur. Yabancı dilde olan belgelerin resmi tasdikli Almanca çevirisi eklenmelidir. § Şirketin amaç konusu için resmi onay gerekiyorsa, bunlar sunulmalıdır. § Şirket, yönetmeliğin resmi tasdikli suretini sunmalıdır. § Genel müdürler meşruiyetlerini belgelemek durumundalar, örneğin ortakların kararı ya da müdür atama kararı ortaklık sözleşmesinde bulunmazsa başka bir atama kararı ile bu husus belgelenmelidir. § Şirketin bütün genel müdürleri isim imzalarını mahkemede muhafaza edilmesi için bizzat ve resmi tasdikli şekilde atmaları gerekir, yani bu bağlamda temsil mümkün değildir. § Müracaat, temsil aracı tarafından yeter sayı ile gerçekleşir. Müracaat aşağıdaki bilgileri içermelidir: § Şirketin yönetildiği sicil adı ve sicil numarası. § Şirketin yasal tipi. § Şubenin daimi temsilcisi olarak şirketi temsil eden yetkili kişiler ve yetkileri. § Yöneticilerin temsil yetkileri (örneğin tek ya da genel temsilcilik, gerekirse kendi yararına işlem ve birçok temsilin geçerliliği ). § Firma ve şirketin ikametgâhı. § Şirketin konusu. § Şirketin ana sermayesi. § Şirket sözleşmesinin yapıldığı gün. § Muhtemel şirket süresi hakkındaki verilen kararın açıklamasını. § Şirketin kaydı, şirket tescili ikametgâhın olduğu ticaret siciline geçtikten iki sene sonra gerçekleşirse,firma kuruluşundaki muhtemel taşınmaz mallar ve ana sermayenin miktarı hakkındaki bilgiler. § Şubenin adres bilgileri. Şubede ve şirkette sonradan yapılan değişiklikler için tekrar sicile müracaat edilmesi gerekir. Sicil mahkemesi geç müracaatı para cezası ile kabul edebilir, § 14 HGB (Alman Ticaret Kanunu).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.