Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.08.2022 17:26 (Üye) Soru : sayın ilgili firmamız 21.03.2022 tarihinde tasfiyeyi girmiş ve 29.07.2022 tarihinde tasfiyesi sonuçlanmış olup tasfiye bitiş kurumları da verilmiştir. Nisan ayında tekrar kurumlar vergisi vermeli miyiz ?

Cevap : Tasfiye Beyannameleri; Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek. Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği 21/03/2022 tarihini takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Tasfiyenin sonlandırılması TTK na göre 3 ay olarak belirlendi .ANCAK KVK da değişiklik yapılmadığın için bu süre değişikliğinin önemi yoktur. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2022-21/03/2022 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-25/Temmuz /2022 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.