Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2022 13:54 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 2 Ağustos 2022 tarihinde yeni şirket kurdum ve aynı güne SGK işyeri tescilide yaptım. işyeri tescil evrakında 1 sgk lı işçi çalıştıracağımı kuruma bildirdim. soru: 2 ağustos tarihine birden fazla işçi girişi yapabilir miyim ?

Cevap : sigortalı işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıç tarihinden önce verilmesi ile ilgili genel sürenin istisnalardan biri de Kurum'a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerleri için öngörülmüştür. Buna göre Kurum'a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacaktır. Ancak Kanun'da söz konusu bir aylık sürenin nasıl hesaplanacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu tamamıyla usulle ilgili bir konudur. Zira bilindiği üzere sosyal sigortalar mevzuatında usul yasası bulunmamaktadır. Buna karşın vergi mevzuatında uygulanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 'Sürelerin Hesaplanması' başlıklı 18. maddesinin 2 no.lu bendinde ''Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter'' denilmektedir. Buna göre ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerleri için sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi için öngörülen bir aylık sürenin hesabında Vergi Usul Kanunu'ndaki belirtilen usul uygulanması gerekir. Zira Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca 'Sigortalılık İşlemleri' için yayımlanan 05.03.2009 tarih 2009/37 sayılı Genelge'nin 2.3.4. maddesinde de bu husus Vergi Usul Kanunu'ndaki belirtilen usul çerçevesinde izah edilmiştir. Söz konusu genelgedeki örnek üzerinden konuyu açıklamak gerekirse; Örnek-1: 02.08.2022 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden 1 sigortalının çalışmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bu durumda, işyerinin tescil tarihi sigortalı çalışmaya başladığı tarih olacağından, 03.08.2022 tarihinde 8, 18.08.2022 tarihinde 3 ve 01.09.2022 tarihinde çalışmaya başlayan 3 sigortalının bildirimi bir aylık süre içinde yapılmış olduğundan sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olacaktır. Görüldüğü üzere 02.08.2022 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden 02.08.2022 tarihinde çalışmaya başlayacak bütün sigortalıların sigortalı bildirimleri 02.09.2022 saat 23.59'a kadar e-Bildirge ile yapılması halinde yapılması durumunda sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.