Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2022 12:01 (Üye) Soru : Merhaba,Şirketimiz Türkiye de gayrimenkul alım satım işi ile iştigal etmektedir.Türkiye de mukim olmayan birinin Türkiye de gayrimenkul alımı sırasında mukime kesilecek faturadaki vergi oranı nedir?Türkiye de mukim olmayan birinin Türkiye de gayrimenkul alımı-satımı sırasında alım yapan mukim ve satış yapana çıkacak vergiler nelerdir?

Cevap : Türkiye de mukim olmayan birinin Türkiye de gayrimenkul alımı sırasında mukime kesilecek faturada KDV hesaplanmaz. KDV istisnası uygulanır. KDVK 13/i i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin üç yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.) Söz konusu G.menkullerin daha sonra satışında elde edilecek kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.