Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2022 16:40 (Üye) Soru : Merhaba , Alkol satış yapan cafe, bar müşterisinde e-adisyona geçme zorunluluğu varmı dır ? E-adisyona geçme zorunluluğu yok ise firma e-defter , e-fatura , e-irsaliye mükellefidir . Yetkili matbaadan adisyon fişi bastırabilir miyiz ?

Cevap : Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedir. Önceden kağıt adisyon kullanalar e-adisyon kullanmak zorundadır. Detaylı bilgiler için 526 sayılı VUK genel tebliğini inceleyiniz. 9 Şubat 2021Resmî Gazete Sayı : 31390 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.