Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2022 16:53 (Üye) Soru : iyi günler geçici 32. madde yeniden değerleme maddesine göre aktifde yer alan bir daireyi değerlemek istiyoruz.ilk sorumuz. aktifde yer alan dairemizi alındığı tarihten 31/12/2021 tarhine kadar mı y-üfe göre değerleyeceğiz. yoksa beyannameyi vereceğimiz tarihteki y-üfe ye göre değerleyeceğiz. ikinci sorumuz beyannameyi ne zaman vermemiz gerekiyor. 2022 yılın içinde herhangi bir zaman verebilirmiyiz. teşekkür ederim.

Cevap : 1-Beyannameyi verceğiniz dönemedeki endxs dikkate alınır. 2-Beyan süresi veya süreleri konusunda 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa (VUK) eklenen mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması konularında açıklamalar içeren 537 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”)14/5/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.