Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2022 13:11 (Üye) Soru : Merhaba.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanunla 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen mükerrer 20/B maddesine göre; sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançlar, vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bir konuda net bilgi yok. İstisnadan faydalanan şahıs bağkur primi ödeyecek mi?

Cevap : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4''''üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanuna tabi olan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, gelir vergisi mükellefi olanlar, ticari şirket ortakları, 2926 sayılı Kanuna tabi olan tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ile 2108 sayılı Kanun gereğince muhtar seçilen kişilerin sigortalılıkları Bağ-Kur tarafından yapılmaktaydı. Bu kişilerin sigortalıkları yeni sosyal güvenlik yasasından sonra 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) gereğince devam ettirilmiştir. Aşağıda (4/b) kapsamında sigortalı olarak değerlendirilenler açıklanmıştır. Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler vergi mükellefliğinin başladığı tarihten itibaren itibaren 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesinin 1''''inci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.