Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2022 14:52 (Üye) Soru : Merhaba , Alkol satış yapan cafe, bar müşterisi e-defter , e-fatura , e-irsaliye mükellefidir . Yetkili matbaadan adisyon fişi bastırabilir miyiz ?

Cevap : Sorunuz daha önce aşağıdaki gibi yanıtlandı.Kağıt adiasyon değil e-adisyon kullanacaksınız. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedir. Önceden kağıt adisyon kullanalar e-adisyon kullanmak zorundadır. Detaylı bilgiler için 526 sayılı VUK genel tebliğini inceleyiniz. 9 Şubat 2021Resmî Gazete Sayı : 31390 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.