Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2022 13:15 (Üye) Soru : Selamlar üstad. İşe mazeretsiz gelmeyen çalışana ihtar çektik ve 3 iş günü savunma yapması için süre verdik. İhtarname 29 Temmuz 2022 cuma günü tebliğ edildi. Tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü hesabı yaparken cumartesi günü hesaba dahil edilmeli mi? Buna göre çıkış tarihi ne olmalı? 2 Ağustos mu 3 Ağustos mu?

Cevap : Cumartesi günü iş günüdür ve hesaba dahil edilmelidir. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi' derhal fesih nedenidir." Mazeretsiz Devamsızlık haklı nedenin oluştuğunun öğrenilmesinden itibaren 6 gün ve her halükarda 1 yıl içerisinde feshin yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.