Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2022 14:33 (Üye) Soru : merhaba, 1.ayda net 6000 sonra ki aylarda asgari ücret ile çalışanın maaşı 7.ayfa asgari ücret altına düşmektedir. Luca ve diğer programlar ile hesaplama yaptım. Bununla ilgili olarak bilgilendirme yapabilir misiniz? Altında olmaması gerektiği ile ilgili bir tebliğ var mıdır? Yoksa nasıl yapmalıyız.

Cevap : Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından günlük brüt tutar olarak belirlenmektedir. Nitekim, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı brüt asgari ücreti 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında 166,80 TL olarak belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇB) tarafından bu günlük brüt tutarın 30 gün ile çarpılması sonucunda bulunan 5.004 TL aylık brüt asgari ücret ve bu tutardan SGK işçi primleri düşüldükten sonra kalan 4.253,40 TL aylık net asgari ücret olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla, aslında aylık net asgari ücret tutarını maktu bir tutar olarak belirleyen yasal bir mevzuat bulunmamaktadır. 319 Seri No.lu GVK Tebliğinde yer verilen Örnek-3’te, asgari ücretle çalışan Bayan (F)’nin net ücreti Haziran ve Ağustos aylarında, asgari ücretin net tutarı olan 4.253,40 TL’nin altına düşmektedir. Bunun nedeni, Bayan (F)’ye Ocak ve Temmuz aylarında yapılan ikramiye ödemesi nedeniyle, kümülatif ücretinin istisna hesabında dikkate alınan asgari ücretten daha önceki aylarda %20’lik gelir vergisi dilimine girmiş olmasıdır. Asgari geçim indirimi uygulaması döneminde de benzer bir durum söz konusu olmuştur. O dönemde de asgari ücretlilerin net ücretleri bazı aylarda gelir vergisi tarifesi nedeniyle Ocak ayına ilişkin belirlenen net ücretin altında kalmıştır. Ancak bunu engellemek için önce 6753 sayılı Kanunla geçici 86 ncı madde, sonrasında 7061 sayılı Kanunla geçici 87 nci madde ve ardından 7103 sayılı Kanunla GVK’nın 32 inci maddesine bir hüküm eklenmek suretiyle; net ücretleri, gelir vergisi tarifesi nedeniyle Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, fark tutarların ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamaya yönelik çıkarılan 303 Seri No.lu GVK Tebliğinin 14/7 maddesinde, “Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.” açıklaması yapılmış ve konuyla ilgili aşağıdaki Örnek-16’ya yer verilmiştir: “Örnek 16: Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi Bay (R) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (R)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL’dir. İşvereni tarafından Bay (R)’ye Mart ayında 5.000 TL prim ödemesi yapılması nedeniyle gelir vergisine esas tarifede üst dilime girilmiş ve Bay (R)’nin ücreti, Temmuz ayından itibaren 1.603,12 TL nin altına düşmüştür Her ne kadar Bay (R)’nin Temmuz ayından itibaren net ücreti, 1.603,12 TL’nin altına düşmüş olsa bile, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.” Dolayısıyla, 319 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinde yer verilen Örnek-3’te olduğu gibi, tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler nedeniyle ücretlinin net ücretinin bazı aylarda ÇB tarafından açıklanan aylık asgari ücretin altına düşmesi yeni bir durum değildir. Asgari geçim indirimi döneminde de söz konusu durum yaşanmıştır. İdare buradaki değerlendirmesini yıllık bazda yapmakta ve tazminat ve prim gibi ödemelerin ücretlinin gelirini artırması nedeniyle aslında fiilen asgari ücretin altında bir ücret elde edilmediğini değerlendirmektedir. Kaldı ki, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, aylık asgari ücret brüt olarak belirlendiğinden, tarife nedeniyle net ücretin ÇB tarafından açıklanan net asgari ücretin altında kalmasını engelleyen yasal bir mevzuat bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.