Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2022 15:46 (Üye) Soru : Finansman Gider Kısıtlamasında Kapanış Kayıtlarının Geçici Vergi için yaptığımızdan 690-691-692 vergi Karşılıklarını yapmadığımızdan dolayı 370-371 Hesapları yapmamaktayız. Sadece Kurum Geçici Vergi Tahakkukuk 193-360 yaparak 690 Hesap bakiyesini Dönem karına alarak Finansman Gider Kısıtlamasını yapıyoruz. Konuyu İzah eden detaylı bir örnek bulamadık Sizin yorumunuz nedir.

Cevap : Geçici vergi dönemlerinde yansıtma yapılması zorunlu değildir.Geçici vergi matrah hesaplaması için düzenlenecek Gelir tablosu Geçici mizan üzerinden yapılır. Yaptığınız işlem doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.