Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.08.2022 09:53 (Üye) Soru : 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinde Sigorta acentesi faaliyetinde olan firmalar %23 mü yoksa %25 oranında mı geçici vergi ve kurumlar vergisi hesaplanacak.

Cevap : 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7394 sayılı Kanunun 25’nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 32’inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik sonucu; • Bankaların, • 6361 sayılı Kanun kapsamındaki finansal kiralama, faktöring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin, • Elektronik ödeme ve para kuruluşlarının, • Yetkili döviz müesseselerinin, • Varlık yönetim şirketlerinin, • Sermaye piyasası kurumlarının, • SİGORTA ve reasürans şirketlerinin, • Emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması hükme bağlanmıştır. Ayrıca, aynı Kanunun 26’ncı maddesi ile %25’lik oran; • 01.07.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.