Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.08.2022 10:05 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, GERÇEK KİŞI TİCARİ KAZANÇ İŞLETME DEFTERİ, vergi mükellefi Servis taşımacılığı yapmaktadır. Bu vergi mükellefi Servis Taşımacılığı Plakasının satışını yaparsa Fatura Kesip vergi ödeyecek midir? Yoksa Servis Taşımacılığı Plaka satışı vergiden muaf mıdır? Yukarida Bahsi Geçen Mükellefin Ana Faaliyet Kodu ve Adı; 493903-ŞEHİR İÇİ, BANLİYÖ VE KIRSAL ALANLARDA KARA YOLU İLE PERSONEL, ÖĞRENCİ, VB. GRUP TAŞIMACILIĞI (ŞEHİR İÇİ PERSONEL VE OKUL SERVİSLERİ, VB.)

Cevap : Ticari plaka satışından elde edilen kazanç GVK Mük 80./6. maddesine göre GV den istisna edilmiştir. Ancak , 7104 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile yapılan düzenlemede “2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer ve Ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30) . Bu düzenleme ile; Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde BİNDE 30 (% 3) ORANINDA Harç hesaplanacaktır. Ödenen harç nihai vergidir.Elde edilen kazanç için ayrıca GELİR VERGİSİ ödenmez. Gerçek usule tabi mükellefler satış bedeli için düzenleyecekleri Faturada % 18 KDV hesaplanacaktır. Bu faturdaki satış bedeli kayda alınmaz. Düzenlenen fatura KDV hesaplaması içindir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.