Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.08.2022 10:41 (Üye) Soru : Merhaba, Asgari ücret konusu; Toplu İş sözleşmesine göre elemanlar ücret almakta ve ücretlerine eylül ayında %80 zam uygulaması olacak. Ancak Temmuz maaşları maalesef asgari ücretin altında kaldı. Söyleki aldıkları maaş şekli maaş+yol+yemek+sosyal yardımlar yol+yemek+sosyal yardımlar hariç aldıkları ücret asgari ücretin altında kalmakta. ilave edildiğinde asgari ücreti geçmektedir. Asgari ücreti dikkate alırken hepsini toplam olarak mı dikkate almalıyız. Yoksa sadece maaşımı dikkate almalıyız. Şimdiden bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : Asgari ücret alan bir işçi 01.01.2022 ila 30.06.2022 tarihleri arasında fazla mesai, ikramiye, prim vs. gibi vergiye tabi ödemeler alması halinde %20, %27 gibi oranlara erken girmek durumunda kalabilir. Buna göre; eğer işçi aldığı diğer ödemeler ile örneğin 2022/07. ayda %20'lik dilime geçmesine rağmen sadece asgari ücret alması halinde bu durumda işçiden 1100TL (5.500,35 x %20) vergi tahakkuku olmasına rağmen, bu ayki vergi istisnası 825TL (5.500,35 x %15) olduğu için, aradaki 275TL işçinin net ücretinden düşülecektir. Bu durumda işçiye 5.225,35TL ödenecektir. Bu hesaplama brüt ücret ödemesi alan işçi için geçerlidir, net ücret alan işçi için söz konusu olamayacaktır. Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.