Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.08.2022 12:30 (Üye) Soru : Mükellefin ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi, telefonla mükellefe ulaşılamaması, meslek mensubunu yanıltması gibi nedenlerle meslek mensubunun hizmet sözleşmesi sonlandırılmak istemesi halinde nasıl bir yol izlenmesi gerekir.

Cevap : Müşterinin bilinen adresine noter veya iadeli tah. mektup ile bilgi veriniz.Belirleyeceğiniz güne kadar cevap verilmez ise Sözleşme için tek taraflı fesih hakkınız doğar .Fesih yapılması halinde bu durumu müşterinin VD ne bilgi veriniz ve alacağınız için de dava açınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.