Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2022 15:11 (Üye) Soru : Öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim. Sorumu yanlış anladınız diye düşünüyorum. Şöyle ki; Örnek 2022 Haziran ayı maaşı Brüt 5755,00 +yemek (30,00 günlük net *22 gün)+ yol 40,17 günlük net*22 gün)+ bileştirilmiş sosyal yardım 400,00 net (aylık) 1 kişinin maaş durumu, 2022 Temmuz ayı için asgari ücret 6471,00 oldu. Biz bürüt ücrette (5755,00 ) değişiklik yapmalı mıyız? Brüt ücret asgari ücretin altında kalmakta. Ancak konu şu ki Toplu iş sözleşmemize Eylül de 5755,00 ve diğer sosyal yardımlara % 80 artış gelecekti. Eğer asgari ücret uygularsak artış asgari ücret üzerinden olacaktır. Asgari ücret içerisinde ücret+yol+yemek olarak mı düşünülmekte yoksa sadece ücret( yol,yemek hariç) olarak mı dikkate alınmaktadır. Bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Asgari ücret alan bir işçi 01.01.2022 ila 30.06.2022 tarihleri arasında fazla mesai, ikramiye, prim vs. gibi vergiye tabi ödemeler alması halinde %20, %27 gibi oranlara erken girmek durumunda kalabilir. Buna göre; eğer işçi aldığı diğer ödemeler ile örneğin 2022/07. ayda %20'lik dilime geçmesine rağmen sadece asgari ücret alması halinde bu durumda işçiden 1100TL (5.500,35 x %20) vergi tahakkuku olmasına rağmen, bu ayki vergi istisnası 825TL (5.500,35 x %15) olduğu için, aradaki 275TL işçinin net ücretinden düşülecektir. Bu durumda işçiye 5.225,35TL ödenecektir. Bu hesaplama brüt ücret ödemesi alan işçi için geçerlidir, net ücret alan işçi için söz konusu olamayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.