Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2022 15:28 (Üye) Soru : Merhaba Şu an ana faaliyet konusu defter tutma ve mali müşavirlik olan bir şirkette (LTD) 4/a kapsamında çalışmaktayım. Beyanlar şirket ortağı olan mali müşavirin dolayısıyla LTD şirketin yetkisi üzerinden veriliyor. Ben sadece sigortalı çalışanım. Şahsım adına tamemen yurtdışına vereceğim mali müşavirlik ve mali danışmanlık hizmetleri için adıma serbest meslek mükellefiyeti (defter beyan) açtırmam gerekiyor. 1) 4/a sigortam devam ettiği sürece bu serbest meslek faaliyetini açıp yürütebilir miyim? 2) Adres olarak LTD şirketin adresini gösterebilir miyim? (LTD şirket sadece mali müşavirlik ve defter tutma hizmeti veriyor). Adreste başka herhangi bir ticari faaliyet yok. Teşekkürler

Cevap : 1. MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/33 md.) Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler 2. LTD şirket adresinin bir bölümünü kiralayarak işyeri olarak bildirebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.