Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.08.2022 14:20 (Üye) Soru : Merhaba, Tekrar sorma gereği duyuyorum. TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET VE ORTAK AYNI ZAMANDA MÜDÜRLÜK GÖREVİ YAPIYOR. Makuliyet sınırlarında HUZUR HAKKI ödemesi yapabilir miyiz? (Bu soruyu çeşitli defalar olumlu ve olumsuz yanıtlanmış olduğu için, netleştirmek istiyorum. GİB özelgesinde T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı:62030549-120[61-2012/1222]-1146 31/07/2013 MÜDÜR KENDİNE MAAŞ BAĞLAYABİLİYOR. Ayrıca, TTK Yönünden, 408. Maddesinin 3. Fıkrasında da “Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.” İfadeleri kullanılmaktadır. Burada da tek ortaklıklı Anonim Şirketlerde tek ortağın genel kurulun bütün yetkilerine sahip olduğu ancak bu ortağın alacağı kararların yazılı olması şart koşulmaktadır. Buna göre tek ortaklıklı anonim şirketlerde ortak tarafından alınacak ücret, huzur hakkı, ikramiye ve primler ile ilgili kararların genel kurul kararı olduğu ve bunların yazılı olması şartı bulunmaktadır. HÜKÜM DÜZENLEMESİ bulunuyor. GİB Yetkilileriyle görüşmemde de olumsuz değil, ücret olması dışında bizi ilgilendirmez, TTK düzenlemesidir deniyor.(Yazılı görüş talep ettim.) NET BİR BİLGİ TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ için yararlı olacaktır. TEŞEKKÜRLERİMLE VE SAYGILARIMLA,

Cevap : Bizim burda verdiğimiz yanıtlar YORUMDUR. Resmi görüş değildir. Bize göre tek kişilik şirketlerde huzur hakkı ödenemeyecği yöndedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.