Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2022 10:41 (Üye) Soru : İyi günler, Promosyon firması olan bir müşterimiz bir ürünle alakalı baskı basım hizmetini bir firmaya yaptırmıştır. Baskıdan çıkan bu ürünleri de kendi müşterisine satmıştır. Burada müşterisine düzenlenecek faturada "Her türlü Baskı ve Basım Hizmetleri KDV tevkifatı" yapılacakmıdır. Firmamız burada ürünü kendi bünyesinde değil de dışarıdan bir firmaya baskı basım hizmeti yaptırdığında tevkifat konusu olup olmayacağı konusunda tereddütte kaldık. Bu konuda bilgi alabilimiyiz. İyi çalışmalar.

Cevap : Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara işlem yapılması halinde KDV tevkifatı yapılır.Liste dışındaki mükelleflere KDV tevkifatı yapılmaz. KDV TEVKİFATI YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR BELİRLENMİŞ ALICILAR : ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) *5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, *Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, *Döner sermayeli kuruluşlar, *Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, *Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , *Bankalar *Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, *Sendikalar ve üst kuruluşları, *Vakıf üniversiteleri, *Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, *Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, *Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, *Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler *Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.