Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2022 10:03 (Üye) Soru : Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan fabrikanın tamamlama vizesi Haziran 2022'de yapıldı. Temmuz 2022'den itibaren Sgk İşveren teşvikinden yararlanmamız gerekiyor. Bunun için Sanayi ve Teknoloji bakanlığının onayı yeterlimidir. (Sistem Üzerinden). Yoksa İlgili Sosyal Güvenlik kurumu ile yazışıp daha sonra da o sosyal güvenlik kurumunun bizimle irtibata geçerek ......tarih itibariyle İşveren Teşvikinden yararlanabilirsiniz mi demesi gerekir. Uygulama farklı ise nasıl olduğu konusunda bilgi verebilirmisiniz. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap : Sigorta Primi İşveren Hissesi ve Sigorta Primi desteklerinin uygulanmasına, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, destekten yararlanacak olan işletmelere ilişkin bilgilerin Bakanlığımızca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlanılmaktadır. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.