Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2022 15:53 (Üye) Soru : 2022/2.Geçici vergi döneminde VUK Geçici 32.Maddeden yararlanırsak 7338 sayılı kanun için beyanname verme süresi Temmuz mu yoksa Eylül 2022 dönemi midir? 2.Geçici vergi döneminde 32. Maddeden faydalandıysak Beyanname döneminde Temmuz/2022 dönemi seçersek hatalı uygulama yapmış olur muyuz. VUK 537 sayılı tebliğde "yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ay" deniliyor. bu konuda uygulama nasıl?

Cevap : Haziran da YD yapılmış ise beyananme Temmuz da verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.