Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.08.2022 11:50 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Bir mükellefim ağustos ayından itibaren, çalışanlarına aylık 600,- TL nakdi yol parası vermeyi düşünüyor. günlük 25,50 vergi muafiyeti düşünülürse, bu bedel sigorta primine tabi, ama vergiden muaf olması gerekir değil mi? İlginiz için teşekkür ederim.

Cevap : Yol parasında 25,50 TL muafiyet söz konusu değil .Doğrusu, TOPLU TAŞIMA KARTI, BİLETİ VEYA BU AMAÇLA KULLANILAN ÖDEME ARAÇLARININ TEMİNİ ŞEKLİNDE YAPILMASI ŞARTTIR. (İstanbul kart akbil makbuzunu veyafişini çalışan işverene verecek )Bu ödeme araçları dışında ödeme yapılması halinde muafiyet uygulanmaz. 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan “taşıma giderleri” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. “(İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 25,50 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin TOPLU TAŞIMA KARTI, BİLETİ VEYA BU AMAÇLA KULLANILAN ÖDEME ARAÇLARININ TEMİNİ ŞEKLİNDE YAPILMASI ŞARTTIR. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.)”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.