Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.08.2022 12:53 (Üye) Soru : Soru 1) 31.12.2021 – 31.03.2022- -30.06.2022 Tarihlerindeki tüm döviz bakiyelerini KKM yapmış bulunmaktayız. Şirketin bilanço dönemlerinden kalan bir döviz bakiyesi yoktur ancak ihracatçı olması sebebi ile içinde bulunduğumuz 3 ‘üncü mali dönemde döviz bakiyeleri olmaya devam etmektedir. Firmamız bu bilanço tarihinden sonra 3’ üncü dönem mali dönemdeki dövizleri mevcut olup, KKM yapması durumunda kur değerleme - TCMB kur farkı ve faiz gelirinin Kurumlar vergi istisnası kapsamında kurum kazancından indirilebilir mi? Soru 2) Ayrıca bankalar 3 er aylık bilanço dönemlerindeki döviz bakiyelerine göre işlem yapılmasına gerek olmadığını dönem içindeki en yüksek döviz bakiyesi üzerinden takibin yapılabildiğini; KKM yapması durumunda kur değerleme - TCMB kur farkı ve faiz gelirinin Kurumlar vergi istisnası kapsamında kurum kazancından indirilebildiği bildirilmektedir. Ancak KKM ile ilgili gerek tebliğ, gerekse TURMOB eğitimlerinde bu konuda bir notumuz yoktur. Bu durumda KKM yapması durumunda kur değerleme - TCMB kur farkı ve faiz gelirinin Kurumlar vergi istisnası kapsamında kurum kazancından indirilip indirilemeyeceğini öğrenmek isteriz.

Cevap : Elde edilecek faiz ve kur değerlemesi sonucu oluşan kur farkı geliri için Kurumlar Vergisi geçici 14. maddesine göre istisna uygulanır.KVK Geç 14. maddeyi inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.