Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.08.2022 16:13 (Üye) Soru : Bir müşterimiz için Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından sermaye tespit raporu talep edilmekte ancak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından düzenlenen raporun geçerli olmadığı mutlaka Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlemesi gerektiği gerekçesi ile kabul edilmemektedir. Bu hususta bilgi verilmesini talep ederim.

Cevap : Sermaye tespit raporunu smmm lercede düzenleneceği görüşündeyiz. Neden YMM raporunun olacağına ilişkin tebliği talep ediniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.