Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.08.2022 10:35 (Üye) Soru : Sorum. Firmamda 30 Kişide az çalışan bulunmaktadır. 04/04/2022 Tarihinde Belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılan personelden gerekli verim alınamadığından dolayı iş sözleşmesi fesh edilmek isteniyor. 4,5 Ay çalışması olan bu personele Maaş harici olarak İhbar tazminatı ödemesi 2 hafta yapılması gerekiyormu 6 ay geçmesi gerekmiyormu bu ödeme için , Eğer ödenecekse bu ödeme için İbraname alınmalımıdır. (Feshiden 1 ay süre geçmiş İbraname) alınmalımıdır.

Cevap : izmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı 6 aydan az olan çalışma dönemi için önel 2 hafta 2 Haftalık Ücret ihbar tazminatı ödenmelidir.İbraname; işçinin işten ayrılırken ücreti, fazla çalışma, yıllık ücretli izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı vb. alacaklarını aldığına, başka bir alacağı kalmadığına ilişkin imzaladığı belgedir ve iş sözleşmesinin sona erme anında düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.