Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.08.2022 16:26 (Üye) Soru : Cevap:Say?n, KDV ?demeden nihai t?keticiden al?nan Binek otomobil ile vergi m?kellefi olan ?irket veya ki?iden al?nan binek ta??t i?in sat??da uygulanacak KDV oran? % 18 dir. KDV ?demeden al?nan ara? i?in ?zel matrah sistemi uygulan?r. SİZİN VERMİŞ OLDUĞUNUZ CEVAPLAR BU ŞEKİLDE GELMEKTEDİR . SORU İŞARETLERİ SEBEİYLE KONU ANLAŞILMAMAKTADIR . BİLGİLERİNİZE ARZ OLUNUR .

Cevap : Yazılım konusunda Bilgi işlem merkezimize sorun iletilmiştir. Cevap aşağıda dır KDV ödemeden nihai tüketiciden alınan Binek otomobil ile vergi mükellefi olan şirket veya kişiden alınan binek taşıt için satışda uygulanacak KDV oranı % 18 dir. KDV ödemeden alınan araç için Özel matrah sistemi uygulanır. 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtın teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN YETKİ BELGESİ OLAN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Sanayi il ticaret müdürlüğünden yetki belgesini almaları gerekir. ---Yetki belgesi olmayan ikinci el oto alım satımı yapan mükellefler özel matrahtan yararlanamaz. ---Yetki belgesi olmayan ikinci el oto alım satım yapanlar, Sanayi il ticaret müdürlüğünden yetki belgesini almaları gerekir. ---İkinci el oto alım satım yapan galericiler , yetki belgesine sahip bile Vergisi mükellefin den faturalı aldığı araç için özel matrah uygulayamaz. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. KDV ÖDENMEDEN ALINAN binek araçlar için ÖZEL MATRAH uygulaması ile yapılan teslimde alış satış arasındaki farka %18 KDV uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.