Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.08.2022 16:35 (Üye) Soru : Selamlar Benim Sorunum şöyle: 01.09.2012 tarihinde Ltd. şirkete 35.827,60 TL ye bir binek araç aldık Amortismanı da bitti . Şimdi aracı 350.000 TL satıyoruz. arada 350.000 TL kar söz konusu bunun vergisi de 80,500 TL . Size sorum şudur. acaba geriye dönük yeniden değerleme yaparak karlılığı düşürebilir miyiz yeniden değerleme oranı ne olur Eylül ayında Satış olduğunu düşünürsek bu bize ne kazandırır.. yada Oluşan Karı Fona atıp daha sonra bir araç aldığımda kullanmak kaydıyla fonda tutabilir miyiz tutabilirsek kaç yıl tutabiliriz.. yeni araba aldığımızda fonu nasıl muhasebeleştireceğiz yerine 2. el yeni bir binek araç alırsak sanırım Ayrılan Amortismanın %70 ini gider yazabiliyoruz böyle durumda nasıl bir yol öneriyorsunuz.. teşekkürler..

Cevap : VUK Geç.md. 32 göre; İsteğe bağlı olarak yapılacak yeniden değerleme sonucu oluşan fark için % 2 vergi ödenecektir. Yapılması gereken işlemler ve beyan işlemi için 537 VUK sayılı Genel tebliği inceleyiniz. Tebliğde örnekli açıklamlar mevcuttur. ATİK lerin satışından elde edilen kar Yenileme fonuna yazılır. Aynı vasıfda alınacak ATİK in amortisman giderleri buradan karşılanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.