Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2022 19:32 (Üye) Soru : SGK adres değişikliği hakkında bir sorum olacak. İşyerimiz aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine (Şişli SGK’dan Sarıyer SGK Müdürlüğü’ne) taşınıyor. 10 gün içinde Sarıyer SGK Müdürlüğü’ne dilekçe vermemiz yeterli midir? Sarıyer SGK Müdürlüğü bize yeni bir sicil numarası verecek mi? En önemlisi de eski SGK müdürlüğüne işten ayrılış bildirgesi, yeni SGK Müdürlüğüne de işe giriş bildirgesi verecek miyiz? Teşekkürler

Cevap : İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmeyecektir. Nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilecek, yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirecek, eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulacaktır. İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir. İşçilerin de nakil kodu ile durum bilgileri düzenlenmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.