Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2022 12:59 (Üye) Soru : Merhabalar gelir vergisi dilimi sebebiyle maaşı asgari ücretin altına düşen çalışanlar için nasıl bir yol izlemeliyim. aslında brüt ücretim 6471 ama net ödenecek 5455,97 oluyor gelir vergisi kesintisinden dolayı. net 5500,35 yapıp brütümü değiştirmeliyim? yoksa brütüm zaten 6471 olduğundan net ücret sorun olmazmı?

Cevap : Asgari ücret alan bir işçi 01.01.2022 ila 30.06.2022 tarihleri arasında fazla mesai, ikramiye, prim vs. gibi vergiye tabi ödemeler alması halinde %20, %27 gibi oranlara erken girmek durumunda kalabilir. Buna göre; eğer işçi aldığı diğer ödemeler ile örneğin 2022/07. ayda %20'lik dilime geçmesine rağmen sadece asgari ücret alması halinde bu durumda işçiden 1100TL (5.500,35 x %20) vergi tahakkuku olmasına rağmen, bu ayki vergi istisnası 825TL (5.500,35 x %15) olduğu için, aradaki 275TL işçinin net ücretinden düşülecektir. Bu durumda işçiye 5.225,35TL ödenecektir. Bu hesaplama brüt ücret ödemesi alan işçi için geçerlidir, net ücret alan işçi için söz konusu olamayacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.