Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2022 13:00 (Üye) Soru : Merhaba, 20.000 TL net ücret alan bir çalışan 15 ağustos 2022 işe başlamıştır. Gelir vergisi matrahı 32.000 TL yi aşmadığından,hesaplanan gelir vergisinden düşülecek( asgari ücret gelir vergisi istisna tutarı ) 825,05 TL mi olacak yoksa tüm yıl asgari ücret alanların ağustos ayında değişen gelir vergisi dilimine göre 1.051,11 TL mi? Teşekkürler

Cevap : Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnası Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi hariç 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Bu şekilde belirlenen gelir vergisi matrahına gelir vergisi tarifesi uygulanarak vergi hesaplanacaktır. Bu suretle hesaplanan vergiden istisna tutara isabet eden vergi düşülmek suretiyle ödenecek vergi belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir. Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.